imagonem.org
Iain M. Banks’ «Kulturen», oppsummert for verdensbyggere.
Banks, en av vår tids skarpeste SF-forfattere gikk bort alt for tidlig i sommer. Om du har lest det som var å lese, er det kanskje fristende å besøke verdenen hans igjen. Da hjelper det at en oppsu…