imagonem.org
Retrorollespilling – Micro Lite 20
Imagonem #39 leverer en dungeoncrawl av gammelskolen – et tematisk forenet nettverk av korridorer og rom som synes å respondere på rollenes handlinger. Men hvordan spiller man D&D med bar…