imagonem.org
Og beste modul på Arcon 2013 er…
WHFRPG: Bryllupet ved Vidovdan! Det er vanlig i slike tilfeller å peke på at det var mange gode kandidater, vanskelig å velge og så videre. Kanskje for å bøte på eventuelt såre følelser hos forsmåd…