imagonem.org
Refugee Norge trenger spilledere
Flyktningespillet går allerede til helgen, med konfirmanter fra Akershus. Sjekk inn på refugee.no for å se om dette er et rollespill for deg.