imagonem.org
Oslo laivfabrikks allmøte søker nye krefter
Laivfabrikken melder følgende: Briste eller bære? I juni har Laivfabrikken arrangert minst en laiv i måneden i tre år. I løpet av 2011 produserte vi 7 nyskrevne laiver, hentet frem noen gamle perle…