imagonem.org
Knutepunkt til Norge 2013
I morgen samles initiativtakere, gode hjelpere og venner av den nordiske kongressen Knutepunkt til åpent møte for å bytte visjoner og inspirasjoner og slikt til neste års kongress. Årets kongress i…