imagonem.org
Jonathan Tweet lover nytt spill
På Twitter-feeden sin Twitrer tweet om at det vil komme et nytt spill i løpet av 2012. Og det er alt som vites så langt – men med spill som Ars Magica, Everway og Over the Edge på mannens CV …