imagonem.org
Freelancing
Cubicle 7 annonserer etter frilansere. Noe som er ganske kult, egentlig. Antallet norske skribenter som har gjort seg gjeldende på utenlandske spillforlag kan telles på en nærsynt tømmerhoggers hån…