imagonem.org
Rollespill som selskapslek
Norge har ikke et spesielt innovativt spillmarked; et tungt etablert forlags- og bokhandlersystem har henvist alt som ikke passer inn i den tradisjonelle roman- fagbok- eller pyntebokformen til hel…