imagonem.org
Braunstein
Johannes Berg begynner sin historie om de første rollespillene i Imagonem #19 med krigsspillene fra Avalon Hill og play-by-mail-miljøene i USA. Det første rollespillet, som vi alle vet, ble utvikle…