imagonem.org
Spillskaper Holter melder om nye scenarier til rollespillet Draug. Øyvin Sufjan Bredesen Moe leverer to fortellinger satt i en forhekset napoleonstid – [Seks fot under vann og Faste håndtrykk…