imagonem.org
Draug: I kongenes tid
Bjørn Are har ordnet tidslinjen [Inn i 400-årsnatta] for de som vil arrangere [Draug] i en annen tidsalder enn originalspillets forheksede napoleonskrig.