imagonem.org
Spillkongressen BaCon 2010
Det smakfulle navnevalget gjør denne til en av de få tingene i verden som ikke er så lett å google opp; Imagonem minner derfor potensielle danmarksfarere om å merke av 14-16 mai i kalenderen, og br…