imagonem.org
Hviterussisk på Asylet, Oslo 10.03
Fantasiforbundet har helt plutselig importert foredragsholderne Aliona og Sasha fra organisasjonen Post, som bruker levende rollespill til folkeopplysning i det som gjerne regnes som et lite opplys…