imaginaryfilmguide.com
#238 – Moshi Moshi
(1951, Jap, 125 min, b/w) Dir Haruko Miyaguchi. Cast Setsuko Hara, Kuniko Miyake, RentarĊ Mikuni. Setsuko Hara, lovely as always, is Michiyo, a switchboard operator for a company in Tokyo. One day …