im5481.com
โรงงานน้ำปลา โง้ว หยู ไถ่泰國羅勇府魚露廠商的魚露介紹影片
此影片有幾個泰國魚露的重點: 用的魚是青鱗魚(泰國各地有各種稱呼:saitan魚、katak魚、Jingjan…