im-translator.net
פרופ' מרים שלזינגר ז"ל
בצער רב אני מודיעה על פטירתה של פרופ' מרים שלזינגר, מרצה נערצת ומודל לחיקוי הן בפעילותה האקדמית והן בפעילותה למען אוכלוסיות חלשות. עבורי היא היתה גם חברה, שנתנה לי את הדחיפה הראשונה שלי בסיום לימוד…