im-translator.net
למדינה קטנה דרוש מנהיג גדול (ויפה נפש)
בחודשים האחרונים הבלוג שתק. בהתחלה הוא שתק כי הוא היה בלה-לה-לנד, בארץ ירוקה ורחוקה שהקיץ בה נעים, האוויר בה צלול ומסביב רואים רק ירוק בעיניים; הוא שתק כי לא היו לו (יותר מדי) דאגות על הראש, אף ששע…