im-translator.net
קצר ולעניין: שעשוע (או אתגר) לשבת
לכבוד השבת, הנה קליפ משעשע שהקרנתי לפני שנתיים בכינוס השנתי של אגודת המתרגמים, The Longest Words in the English Language.