im-translator.net
ידידי אמת או כזב?
כמתרגמת מדריכי טיולים, אני מתעסקת לא מעט גם בשפות שאינני דוברת – אני מתעתקת לעברית מאיטלקית, דרך צ'כית ועד שפות אינדיאניות, ומתרגמת את המילון השימושי שבסוף כל מדריך. תוך כדי עבודה, אני נתקלת …