im-translator.net
גדולות מהחיים
הנה הפרטים המלאים על שני אירועי מחווה לנשים ולמשוררות גדולות מהחיים, שהחלטתי להביא לכם לכבוד יום האישה הבינלאומי. הוא חל אמנם בשבוע הבא, אבל החגיגות כבר החלו – כאן, לדוגמה, תוכלו לבחור בעשר…