im-translator.net
אתגר תרגום (התגייסו בהמוניכם)
ד"ר אילת ברעם-צברי מהטכניון מובילה בישראל תחום שנקרא science communication, ואין לתחום הזה במחקר ובעשייה האקדמית והציבורית תרגום הולם בעברית. התחום עוסק באופן שבו מדע ומדענים משוחחים עם הציב…