im-translator.net
הנה זה בא… הכינוס השנתי
ההרשמה לכינוס השנתי של אגודת המתרגמים נפתחה רשמית. הכינוס ייערך במלון קראון פלזה בירושלים, ב-7-9 בפברואר 2011, וכדאי לנצל את ההרשמה המוקדמת (עד 15 בינואר 2011). הנה תוכנית הכינוס (קובץ PDF), שנראית…