ilot.edu.pl
Nagroda w konkursie „Lider Bezpieczeństwa Państwa 2019” - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa została nagrodzona w dwóch kategoriach – „Innowacyjna Firma” oraz „Innowacyjny Produkt”.