ilot.edu.pl
Droniada 2019 - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
W tegorocznej edycji Droniady Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa wystąpiła jako partner wydarzenia i sponsor nagrody specjalnej