ilot.edu.pl
Badania teledetekcyjne dla KGHM Polska Miedź S.A. - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
W siedzibie głównej KGHM odbyło spotkanie robocze władz zarządu spółki z przedstawicielami Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa.