illfb.wordpress.com
Разликата между добронамерен и недобронамерен човек
Когато се говори за насилие, най-вече сексуално насилие, често се чува следният аргумент: „Ами ако агресорът е просто объркан, самотен човек с добри намерения, който се опитва да установи човешки к…