ilkkakarkkainen.com
Raha-automaattiyhdistys
Yksi suurimmista ilmeprojekteista jota olen ollut suunnittelemassa oli RAY. Huolenpito ja pelaaminen tuli kiteyttää yhteen tunnukseen. Ilme jalkautettiin kaikkiin markkinointiviestinnän materiaalei…