iliskimiznereyegidiyor.com
İlişkilerde bireylerin nesneleşmesi sorunsalı..
18. yüzyıl filozofu Immanuel Kant insan doğasının kötülüğe yatkın olduğunu iddia etmiştir. Kant bu iddiasında, düşmanına zulmetmekten keyif alan bir insanı kastetmemektedir. Asıl demek istediği, in…