ilhamqmoehiddin.wordpress.com
[Tula-tula] Dara Perimbui | Pabitara | Desember 2014
Dara Perimbui Tula-tulano: Ilham Q. Moehiddin METAMPU’U hida unzo ni rako keari kenivehako mpevuni coira dara, maka co ira rarongkeu hela padalere dai lano gunu Sampapolulo na mongio binta hai unin…