ilhamqmoehiddin.wordpress.com
Ibnu Taimiyah
Da’i dan Mujahid Besar “Demi Allah, tidaklah benci kepada Ibnu Taimiyah melainkah orang yang bodoh atau pengikut hawa nafsu.”1) Qodhinya Para Qadhi Abdul Bar As-Subky. Nama dan Nasab. Beliau…