ilcalendariodelledonne.wordpress.com
le donne nate a Palermo – women born in Palermo
targa ad Alghero gennaio: Amelia Pinto 21 gennaio 1876 Maria Nallino 23 gennaio 1908 Ko…