ihtisastramvayi.com
Kötü Yola Düşen Evrimsel Psikoloji
Evrimsel psikolojinin akademinin dışındaki indirgemeci ve tümdengelimsel yorumlamalarının sakıncaları üzerine