ihtisastramvayi.com
Ağlayan iki adam*
Ağlamanın evrimsel psikolojisi. Erkekler neden ağlamaz? Ultraerkek olan lider nasıl olur da ağlar?