ihtisastramvayi.com
Ne siyasettir, ne değildir?
Dağhan Irak’tan gayet net ve yalın gerçekler. Sporda siyaset nedir, ne değildir? Ne siyasettir, ne değildir?.