igotdressed.com
jacket BTTB stockholm jacket -(male & female versions ) @ The Mens Dept. March 5th hair [taketomi x VALE KOER] – Liv choker 6. G6 Choker // Gray leggings Addams // Shania Mesh Leggings w/…