igm.org.mt
The Gold Award
Il-Mission Statement tal-GOLD AWARD L-għan ewlieni tal-Gold Award huwa li jonora lil dawk li matul ħajjithom ikunu taw kontribut sinifikanti lill-ġurnalizmu, liema impenn ikunu għamluh billi jkunu …