igm.org.mt
The Gold Award
Il-Mission Statement tal-GOLD AWARD L-ghan ewlieni tal-Gold Award huwa li jonora lil dawk li matul ]ajjithom ikunu taw kontribut sinifikanti lill-gurnalizmu, liema impenn ikunu ghamluh billi jkunu …