igm.org.mt
Mistoqsija Parlamentari dwar il-Liberta’ tal-Informazzjoni
L-Onorevoli CLYDE PULI staqsa lill-Onorevoli JOSEPH MUSCAT (Prim Ministru): B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 16583, jista’ l-Prim Ministru jgħid it-62 talba li daħlu lill-Gvern taħt il-Fr…