igm.org.mt
62 talba magħmula skont il-liġi tal-liberta’ tal-informazzjoni
Minn kemm ilha li daħlet il-liġi tal-libertà tal-informazzjoni (jew Freedom of Information – FOI), l-Uffiċċju tal-Prim Ministru (OPM) irċieva 62 talba għall-informazzjoni.