igm.org.mt
Kundanna ta’ attakk vjolenti fuq membri tal-media
L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jikkundanna bla ebda riserva l-attakk vjolenti li sar fuq membri tal-media tal-Allied Newspapers waqt il-qadi ta’ dmirijiethom fil-ħin ta’ protesta minn …