igm.org.mt
Vot ta’ fiducja fil-Kunsill tal-IĠM
Stqarrija ghall-Istampa 03/2011 Data: 27 ta’ Jannar 2011 L-ufficcjali u l-membri tal-Kunsill tal-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) regghu gew eletti minghajr kontestazzjoni meta nhar il-Hamis li …