igemellett.blog.hu
(5) „Szívből kiáltok Moáb miatt.” (Ézsaiás 15)
– Ennek a siratóéneknek a hangneme teljesen eltér az előző fejezetben olvasható siratóénektől. Lehetséges úgy örvendezni Istennek a gonosz felett aratott győzelmén, hogy közben nem örülünk egy ember, vagy egy nemzet pusztulásának. Moáb népe a Holt-tengertől keletre eső területen élt. Moáb és Izráel…