igalatech.wordpress.com
Giới thiệu
Mình tên Võ Văn Cảnh (admin Blog iGalatech này nhé) – Bút danh là Aquari Võ. Quê tôi ở Tịnh Sơn – Sơn Tịnh – Quảng Ngãi. Mình có sở thích đặc biệt với viết code và làm web……