iffect.vn
Võ vẽ – chuyện kể của một chiếc đai trắng
Với cá nhân tôi, tôi có cảm giác người ta đã hình thành sẵn nhân cách, con người trước khi đến với một môn võ; hơn là con người, nhân cách được hình thành sau khi tu luyện thành cao thủ của một môn…