iffect.vn
Ngày 2: Lên kế hoạch
Nếu không có tầm nhìn, con người sẽ thất bại. Một kế hoạch tốt là phải có tầm nhìn xa. Chúng tôi hy vọng rằng Ngày 1 đã giúp bạn xác định được tầm nhìn của mình: danh sách những thứ “Phải&#82…