ifechem.wordpress.com
مروری بر مستند کریستف کووکس: مردان و توپ‌ها men with balls – 2013
در مردان و توپ‌ها یک طنز بالقوۀ خنده‌دار و شکیل وجود دارد. روستایی مجاری با جمعیت کم (تقریبا دویست نفر) که بیشتر به انتهای دنیا می‌ماند و مردان و زنان آن بیکارند (طبق آمار فیلم نود و هشت درصد بیکار…