idkn.wordpress.com
בעיות מערכת החינוך בישראל
ב2010 פרסמתי שלושה פוסטים על בעיות מערכת החינוך בישראל. מאז נוספו עוד בעיות, אשר כרגע עדיין, לא קיבלו אצלי מענה, אבל תוכלו לקרוא על הבעיות השונות כאן: הבעיות של מערכת החינוך – חלק א' (ההיסטוריה של …