idkn.wordpress.com
גילוי פורטים פתוחים בצורה נאיבית
לפני מספר ימים ראיתי הודעה בקבוצת טלגרהם של פיתון עם שאלה איך למצוא פורטים פתוחים. כולם הציעו לבחור "לרכב" על nmap, ואילו אני הצעתי משהו מעט שונה, אשר זכה להתייחסות. אני מדבר כרגע על TCP.…