idkn.wordpress.com
מתכנת IT
הרבה שנים שאני מנסה להסביר לאנשים מה המקצוע שלי. אני מנסה להסביר כי המקצוע שלי הוא "מתכנת IT", אבל אנשים חושבים כי אני מדבר על DevOps. התשובה היא לא, זה לא DevOps. תנו לי רגע להסביר מה זה…