idkn.wordpress.com
הכירו את SCTP
זהירות, פוסט ארוך לאחרונה התחלתי ללמוד קצת על מערכת אותות מספר 7 (SS7) במסגרת פרוייקט מאוד גדול שאני מתעסק בו כבר מספר חודשים לחברה מאוד גדולה וידועה. עד עכשיו היה שימוש רק ב E1, אז החיבור הוא קווי…